Barátom születésnapi videójhoz készült el a Nightwish együttes Metallica feldolgozása, a High Hopes.

Nagy remények

Túl a láthatáron, a hely, hol éltünk ifjúként,
Vonzások s csodák világában.
Gondolataink határok nélkül kóborolnak,
A viszály-harang zúgása megszólalt.
A hosszú úton, odalenn a töltésen.
Látlak-e még ott a csapásnál?
Volt egy rongyos banda, ki mindig nyomunkban volt,
Futva, álmainkat idő előtt vitte el.
Miriád apró élőlény röghöz próbál kötni minket,
A lassú romlással felzabált élethez.
A fű zöldebb volt,
A fény ragyogóbb,
Barátokkal körülvéve,
A csodák éjei.

Mögöttünk felégetett hidak parazsán túlra bámulunk
„Milyen zöld volt odaát” pillantással,
Lépünk egyet előre majd alvajárón hátrálunk újra,
Vajmi belső dagályunk ereje lehúzott,
De iszony magasság kibontott zászlókkal
Elértük ama álmodott világ szédítő magasát.

A vágy és ambíció örökös súlya alatt,
Kielégítetlen állandó éhség.
Fáradt szemeink pásztázzák a láthatárt,
Bár oly sokszor jártunk erre már.
A fű zöldebb volt,
A fény ragyogóbb,
Az íz édesebb.
A csodák éje.
Barátokkal körülvéve,
Izzó hajnali köd,
A hömpölygő víz,
Végtelen folyó.
Örökkön örökké…


EREDETI DALSZÖVEG

High Hopes

Beyond the horizon of the place we lived when we were young
In a world of magnets and miracles
Our thoughts strayed constantly and without boundary
The ringing of the division bell had begun
Along the long road and on down to the causeway
Do they still meet there by the cut
There was a ragged band that followed in our footsteps
Running before time took our dreams away
Leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground
To a life consumed by slow decay
The grass was greener
The light was brighter
With friends surrounded
The nights of wonder

Looking beyond the embers of bridges glowing behind us
To a glimpse of how green it was on the other side
Steps taken forwards but sleepwalking back again
Dragged by the force of some inner tide
but the highest altitude with flag unfurled
We reached the dizzy heights of that dreamed of world

Encumbered forever by desire and ambition
There's a hunger still unsatisfied
Our weary eyes still stray to the horizon
though down this road we've been so many times
The grass was greener
The light was brighter
The taste was sweeter
The nights of wonder
With friends surrounded
The dawn mist glowing
The water flowing
The endless river
Forever and ever