Szenteltessék meg a Te neved

Várok rideg cellámban, mikor a harang megszólal,

Visszatükrözve régi életem, és sok idő nincsen már.

Mert öt órakor visznek engem a bitófa alá

Az Idő homokja számomra lassan lepereg

Lassan lepereg…

Mikor a pap az utolsó kenetet feladja,

Utolszor pillantok ki a rácsokon át.

A nagyon rosszra fordult világomra.

Lehet, csak valami eltévelyedés volt,

Feltörő rettegést leküzdenem nehéz,

Csak őrült álom, vagy válóban ez a vég?

Valaki mondja azt, hogy csak álmodom.

A sikoly torkomon süvölteni vágy,

De a szavak elhagynak, ha szólni próbálok,

Könny hull, de vajon miért is sírok?

Végül is, hisz a haláltól nem félek.

Nem hiszem, hogy a Soha lenne a Vég!

Mikor a börtönőr az udvarra vezet,

Valaki felém kiált: „Isten legyen veled!”

Ha van Isten, akkor miért enged el?

Menet közben éltem lepereg szemem előtt,

Habár közel a vég, nincs mit megbánni,

Tartsd a lelkem, messze akar szállni.

Figyeld szavam, hidd, hogy lelkem tovább él,

Ne gyötörjön, hogy mennem kell.

Már túlléptem, hogy meglássam az igazságot.

Mikor tudod, időd végére értél,

Lehet, hogy igazán akkor érted meg,

Az élet itt lenn, csak egy furcsa káprázat.

Szenteltessék meg a te neved.

EREDETI DALSZÖVEG

 

Hallowed Be Thy Name

 

I'm waiting in my cold cell, when the bell begins to chime
Reflecting on my past life and it doesn't have much time
'Cause at 5 o'clock, they'll take me to the gallows pole
The sands of time for me are running low
running low…

 

When the priest comes to read me the last rites
I take a look through the bars at the last sights
Of a world that has gone very wrong for me

Can it be that there's some sort of error
Hard to stop the surmounting terror
Is it really the end, not some crazy dream?

 

Somebody please tell me that I'm dreaming
It's not easy to stop from screaming
But words escape me when I try to speak
Tears fall, but why am I crying?
After all, I'm not afraid of dying
Don't I believe that there never is an end

As the guards march me out to the courtyard
Somebody cries from a cell "God be with you"
If there's a God, then why has he let me go?

As I walk, my life drifts before me
Though the end is near, I'm not sorry
Catch my soul, it's willing to fly away

Mark my words, believe my soul lives on
Don't worry now that I have gone
I've gone beyond to see the truth

When you know that your time is close at hand
Maybe then you'll begin to understand
Life down here is just a strange illusion

Hallowed be thy name